2023; "SCHADENFREUNDE"; Arte Misia Štiavnica; Banská Štiavnica (SR)